GÜNÜMÜZDE KURUMLARIN VE İNSANLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI DEĞERLENDİRELİM

Günümüzdeki iletişim teknolojilerinin hızla gelişimi, bunun yanında insanların ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal medya kullanım alışkanlıklarının giderek artmasına göz atalım…

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber kişilerin ve kurumların internet ve web araçlarını daha fazla kullanmalarına yol açmaktadır. Bu iletişim araçlarından en yaygın olanı ise sosyal medyadır. Sosyal medya kişilerin ve kurumların kendilerini ifade ettikleri ve diğer kişilerle bağlantıda kaldığı sanal bir medya aracıdır.

İnsanların sosyal medya kullanımları; gün içerisinde en fazla vakit ayırdıkları ve sürekli takip ettikleri sosyal mecralarda geçmektedir. Bu durum kullanıcıların internet ve sosyal medyaya sıkı bir biçimde bağlı oldukları ve yoğun bir biçimde kullandığını göstermektedir. İnternet kullanan tüm insanlar sosyal medyayı da kullanmaktadır. Bunlardan en çok Facebook, Twitter ve Instagram gibi bire bir etkileşim sağlayabilecekleri platformlar kullanılmaktadır. Kullanıcılar sosyal ağlarda video, fotoğraf, yorum, görüş paylaşmakta sakınca görmemekte, internette çevreleriyle iletişim kurmak istediklerinde artık sosyal medyayı tercih etmektedirler.

Peki ya kurumların neden sosyal medya kullanımına ihtiyaçları vardır?

Sosyal medya araçlarında bulunan içerikler tüketici davranışını ve sosyal medya pazarlamasını şekillendirmektedir. Tüketiciler sosyal medyadaki kullanıcı veya firma tarafından oluşturulmuş içeriklerden satın alma noktasında etkilenmektedirler. Böylece,  sosyal medyada bir ürün/hizmetin ne kadar ve nasıl konuşulduğu işletmeler için önemli hale gelmektedir. Bu noktada sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkisini kurumların göz ününde bulundurması gerekmektedir. Sosyal medya kullanıcıları tercih ettikleri kurumların sosyal medya da işlevsel durumlarını gözlemleyerek hareket ederler. Eğer kurumların sosyal medya da hesapları yoksa ve onlara sadece ulaşımın geleneksel medya da olanak sağlanıyorsa giderek unutulma yolunda ilerlediğini görebilirsiniz. Sosyal medyada kurumlar kampanyalarını güncel bir şekilde paylaşabilir,  milyonlarca kişiye ulaşabilirler.

Sosyal medyada pazar etkileşimi

Sosyal medya pazarlaması ise;  bu yeni medyada tüketicinin interaktif katılımına dayalı olan yeni bir pazarlama anlayışıdır. Sosyal medya ile kurumlar kendilerini daha hızlı bir şekilde hedef kitlesine ulaştırabilmekte ve daha hızlı geri dönüş alabilmektedir. Artık geleneksel medyanın yanında sosyal mecralarda aktif olmayan kurumların dikkat çekmesi pek de mümkün olmamaktadır.

Türkiye’nin son yıllarda internetin tüketiciler üzerindeki etkisini anlayan kurumların büyük çoğunluğun internette de mağazası vardır. Kurumlar mal ve hizmetlerini tüketicilerine tanıtabilmek için ya da tüketicileri mal ve hizmetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla çeşitli yerlerde reklam çalışmaları yapmaktadırlar. Bunların içinde son zamanlarda oldukça yaygınlaşmış olan sosyal medya ve sosyal ağ siteleri ayrıcalığıyla yapılan reklamlardır. Sosyal medyanın ve sosyal ağ sitelerinin reklam verenlerin hedef kitlesi tarafından kullanımın giderek artması ile kurumlar tarafından bunları reklam ortamı olarak daha fazla tercih etmeye başlamasına sebep olmuştur.